ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τελευταία ενημέρωση 14 Οκτωμβρίου 2022

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης συνιστούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ σας, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας («εσείς») και της ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΙΩΑΝΝΗΣ («Εταιρεία», «εμείς», «εμείς» ή «μας»), σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση του ιστότοπου https://logios.gr/ καθώς και οποιασδήποτε άλλης μορφής μέσων, καναλιού πολυμέσων, ιστότοπου για κινητά ή εφαρμογών για κινητά που σχετίζονται, συνδέονται ή συνδέονται με αυτόν (συλλογικά, ο «Ιστότοπος»). Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα και έχουμε την έδρα μας στη Φάμπρικα Βάρη, Σύρος 84100, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159676138000 και Α.Φ.Μ. 132523160 της Δ.Ο.Υ. Σύρου. Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Όρους Χρήσης. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΜΕΣΑ.

Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να αναρτώνται κατά καιρούς στον Ιστότοπο ενσωματώνονται εδώ ρητά με παραπομπή. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να κάνουμε αλλαγές ή τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης κατά καιρούς. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση” αυτών των Όρων Χρήσης και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε συγκεκριμένη ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τους ισχύοντες Όρους κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, ώστε να καταλαβαίνετε ποιοι Όροι ισχύουν. Θεωρούμε ότι έχετε λάβει γνώση και ότι έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές στους αναθεωρημένους Όρους Χρήσης από τη συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου μετά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτών των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου η διανομή ή η χρήση αυτή θα ήταν αντίθετη με το νόμο ή τον κανονισμό ή που θα μας υπέβαλλε σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής εντός αυτής της δικαιοδοσίας ή χώρας Ε Κατά συνέπεια, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους.

Ο ιστότοπος προορίζεται για χρήστες ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Άτομα κάτω των ηλικιών

από 18 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να εγγράφονται στον Ιστότοπο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός αν αλλιώς υποδεικνύεται, η Ιστοσελίδα είναι ιδιόκτητη ιδιοκτησία μας και όλος ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, λειτουργικότητα, λογισμικό, σχέδια ιστοσελίδων, ήχος, βίντεο, κείμενο, φωτογραφίες και γραφικά στον ιστότοπο (συλλογικά, το “Περιεχόμενο”) και τα εμπορικά σήματα, υπηρεσία τα σήματα και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά (τα “Σήματα”) ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή με άδεια χρήσης και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και διαφόρων άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και νόμους αθέμιτου ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλη κράτη, διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνείς συμβάσεις. 

Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στον ιστότοπο «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» για ενημέρωση και προσωπική χρήση μόνο. Εκτός από όσα προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους

Χρήσης, κανένα μέρος του Ιστότοπου και κανένα Περιεχόμενο ή Σήματα δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, συγκεντρωτική, αναδημοσιευθεί, μεταφορτωθεί, δημοσιευθεί, προβληθή δημόσια, κωδικοποιηθεί, μεταφραστεί, μεταδοθεί, διανεμηθεί, πωληθεί, αδειοδοτηθεί ή εκμεταλλευτεί με άλλο τρόπο για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς προηγούμενη γραπτή γραπτή άδεια. 

Υπό την προϋπόθεση ότι εσείς δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, σας χορηγείται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο και για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο στο οποίο έχετε αποκτήσει σωστά πρόσβαση αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, εκπροσωπείτε και εγγυάστε ότι: (1) όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε θα είναι αληθινές, ακριβείς, τρέχον και πλήρεις. (2) θα διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και θα ενημερώνετε άμεσα αυτές τις πληροφορίες εγγραφής, όταν απαιτείται. (3) έχετε τη νομική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης. (4) δεν είσαι ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία κατοικείτε · (5) δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω αυτοματοποιημένων ή μη ανθρώπινων μέσων, είτε μέσω bot, script, (6) δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιοδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό; και (7) η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς δεν θα παραβιάσει κανένα εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό.

Εάν παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία που είναι αναληθής, ανακριβής, μη τρέχουσα ή ελλιπής, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε και οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση του Ιστότοπου (ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στον Ιστότοπο. Συμφωνείτε να διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό και θα είστε υπεύθυνος για όλη τη χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε, να διεκδικήσουμε ή να αλλάξουμε το όνομα χρήστη που επιλέγετε εάν διαπιστώσουμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, ότι αυτό το όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο, άσεμνο ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμφανίσουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα, τα χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και τις λεπτομέρειες των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι τα χρώματα, τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες των προϊόντων θα είναι ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, τρέχοντα ή χωρίς άλλα σφάλματα και ότι η ηλεκτρονική σας οθόνη ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα και λεπτομέρειες των προϊόντων.

Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε διαθεσιμότητα, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προϊόντα θα είναι σε απόθεμα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιαδήποτε προϊόντα ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Τιμές για όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε αλλαγές.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλα τα προίοντα που είναι διαθέσιμα προς πώληση μέσω του ιστοτόπου μας, είναι από δεύτερο χέρι.

Η κατάσταση ενός προϊόντος δύναται να είναι μια εκ των παρακάτω:

– Άριστη (το προϊόν είναι σαν καινούριο, χωρίς σημάδια φθοράς)

– Καλή (το προϊόν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, με μερικά σημάδια φθοράς στο εξωτερικό/εσωτερικό)

– Αποδεκτή (το προϊόν έχει πολυδιαβασμένο, με αρκετά σημάδια φθοράς στο εξωτερικό/εσωτερικό)

Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής της κατάστασης ενός προϊόντος κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με το εκάστοτε διαθέσιμο απόθεμα.

Διενεργούμε έλεγχο αξιολόγησης της ποιότητας των προϊόντων που αγοράζουμε από τους προμηθευτές μας. Ωστόσο, δεδομένης της φύσης των μεταχειρισμένων προϊόντων, ενδέχεται να υπάρχουν σημάδια φθοράς (ράχη, εξώφυλλο, εσωτερικό, ελλιπείς σελίδες τίτλων, γραφιστικές παρεμβάσεις, κλπ).

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Δεχόμαστε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

– Visa

– Mastercard

– American Express

– PayPal

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του Ιστότοπου. Συμφωνείτε περαιτέρω να ενημερώνετε άμεσα τα στοιχεία λογαριασμού και πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τρόπου πληρωμής και της ημερομηνίας λήξης της κάρτας πληρωμής, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται. Ο φόρος πωλήσεων θα προστεθεί στην τιμή των αγορών όπως κρίνεται απαραίτητο από εμάς. Ενδέχεται να αλλάξουμε τιμές ανά πάσα στιγμή. Όλες οι πληρωμές θα είναι σε Ευρώ.

Συμφωνείτε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις στις τιμές που ισχύουν τότε για τις αγορές σας και τυχόν ισχύοντα τέλη αποστολής και μας εξουσιοδοτείτε να χρεώνουμε τον πάροχο πληρωμών που έχετε επιλέξει για οποιαδήποτε τέτοια ποσά κατά την παραγγελία σας. Διατηρούμε το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν λάθη στην τιμολόγηση, ακόμη και αν έχουμε ήδη ζητήσει ή

λάβει πληρωμή.

Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης κάθε παραγγελίας που πραγματοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας. Μπορούμε, κατά την κρίση μας, να περιορίσουμε ή ακυρώστε τις ποσότητες που αγοράσατε ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, τον ίδιο τρόπο πληρωμής και/ή παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή αποστολής. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά τη κρίση μας, φαίνεται να τοποθετούνται από εμπόρους, μεταπωλητές ή διανομείς.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΙΩΑΝΝΗ», τον διακριτικό τίτλο «ΛΟΓΙΟΣ – Το Διαφορετικό Βιβλιοπωλείο.» με έδρα στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 322 της Σύρου, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159676138000 και Α.Φ.Μ. 132523160 της Δ.Ο.Υ. Σύρου (εφεξής η «Εταιρεία») παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα αγοράς προϊόντος στη χαμηλότερη λιανική τιμή διάθεσης του προϊόντος στην ελληνική αγορά. 

Αυτό δύναται, να εφαρμοστεί, μόνο αν οι πελάτες εντοπίσουν (πριν την αγορά του Προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας ή και μέχρι 24 ώρες μετά τη τοποθέτηση της παραγγελίας) το ίδιο Προϊόν (το οποίο θα διαθέτει τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, όπως έκδοση, ISBN και λοιπά χαρακτηριστικά, εφεξής ως «Προϊόν»), σε χαμηλότερη τιμή από αυτή της Εταιρείας σε ανταγωνιστικό κατάστημα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Μετά το πέρας των 24 ωρών από τη τοποθέτηση της παραγγελίας, οι όροι της παρούσας ενέργειας παύουν να ισχύουν.

 1. Ως «ανταγωνιστικό κατάστημα» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εδρεύει στην Ελλάδα και εμπορεύεται ίδια προϊόντα με αυτά που βρίσκονται διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας,. 
 2. Το αίτημα του πελάτη καθίσταται έγκυρο μόνο αν συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  1. Το Προϊόν πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό της Εταιρείας (έκδοση, αριθμός ISBN και λοιπά χαρακτηριστικά).
  2. Το Προϊόν πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση με αυτό της Εταιρείας (καινούργιο ή μεταχειρισμένο αντίστοιχα).
  3. Το Προϊόν πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτο στο ανταγωνιστικό κατάστημα και όχι κατόπιν παραγγελίας.
  4. Για να αιτηθεί και να επωφεληθεί ο πελάτης από την χαμηλότερη τιμή, πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη της χαμηλότερης τιμής του ιδίου Προϊόντος προκρίνοντας στην Εταιρεία τη χαμηλότερη τιμή διάθεσης του Προϊόντος από ανταγωνιστικό κατάστημα στην ελληνική αγορά μέσω αποδεικτικού επίσημου εγγράφου του ανταγωνιστικού καταστήματος που αποδεικνύει την χαμηλότερη τιμή του Προϊόντος (αυτό το έγγραφο μπορεί να είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φυλλάδιο, επίσημη προσφορά, επίσημος ιστότοπος, άλλη διαφήμιση).
  5. Αν η παραγγελία του Προϊόντος δεν έχει τοποθετηθεί κατά την αίτηση του πελάτη για χαμηλότερη τιμή του Προϊόντος σε ανταγωνιστικό κατάστημα, τότε ο πελάτης θα λαμβάνει την χαμηλότερη τιμή με τη μορφή έκπτωσης. Αν η παραγγελία έχει τοποθετηθεί (και η γνωστοποίηση χαμηλότερης τιμής πραγματοποιείται εντός 24 ωρών), ο πελάτης θα λαμβάνει αντίστοιχο πιστωτικό κουπόνι για χρήση στο ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας. 
 3. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ:
  1. Δεν αποδεικνύουν επαρκώς με επίσημο τρόπο τη χαμηλότερη τιμή διάθεσης προϊόντος ανταγωνιστικού καταστήματος κατά τη χρονική στιγμή αγοράς του Προϊόντος από την Εταιρεία.
  2. Παρουσιάζουν τη χαμηλότερη τιμή διάθεσης Προϊόντων ως δώρο, έπαθλο, μέρος άλλου οφέλους κτλ.
  3. Αγοράζουν μέσω χονδρικής πώλησης ή για σκοπούς μεταπώλησης.
  4. Αγοράζουν το Προϊόν μέσω εξαργύρωσης κουπονιών ή επωφελούνται του Προϊόντος ως μέρος άλλης προσφοράς.
 4. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝ:
  1. Η χαμηλότερη τιμή αφορά τιμολόγηση κάτω του κόστους του Προϊόντος, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στο Νόμο και στη Νομολογία.
  2. Η χαμηλότερη τιμή δεν είναι τιμή λιανικής πώλησης, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όπως σε πωλήσεις μεταξύ επιχειρήσεων).
  3. Η χαμηλότερη τιμή αφορά στην πώληση διαφορετικής κατάστασης του ίδιου Προϊόντος (καινούργιο με μεταχειρισμένο, μεταχειρισμένο με καινούργιο).
  4. Η χαμηλότερη τιμή αφορά σε είδη που πωλούνται από ιστοσελίδες δημοπρασιών, άνευ αδείας λιανικής πώλησης, καταστήματα, κ.λπ.
  5. Η χαμηλότερη τιμή προκύπτει σε περίοδο εκπτώσεων ή αφορά σε εκθεσιακά Προϊόντα, σε Προϊόντα που αποτελούν μέρος πακέτου προσφοράς, ή σε Προϊόντα που αποκτώνται μέσω ειδικών προνομίων ή/και ειδικών συμφωνιών με τον πελάτη.
  6. Η χαμηλότερη τιμή προκύπτει από κατάστημα που εκποιεί εμπορεύματα σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού.
  7. Το ανταγωνιστικό κατάστημα είναι σταθερά εκπτωτικό (discount store).
 5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε την παρούσα Ενέργεια καθώς και να προβεί οποτεδήποτε στις οποιεσδήποτε αλλαγές/τροποποιήσεις στους παρόντες όρους/προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους/προϋποθέσεις κριθεί άκυρος ή σε κάθε περίπτωση ανεφάρμοστος, αυτό δε θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων.
 6. Ο πελάτης εγγυάται ότι θα παρέχει στην Εταιρεία αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του, έχοντας λάβει πρωτίστως υπόψη τους όρους της παρούσας Ενέργειας. Εάν ο πελάτης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση πραγματικότητας καθίσταται ο ίδιος.
 7. Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια «Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής» συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτουμένου του συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή των μελλοντικής τροποποιημένων όρων και από την διεκδίκηση οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης εξ’ αυτής της αιτίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Επιστροφών παρακάτω πριν κάνετε οποιεσδήποτε αγορές.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) – Επιστροφή προϊόντων

Ώς πελάτης, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα επειδή απλά αλλάξατε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Πρέπει να αποστείλετε με δικά σας έξοδα τα προϊόντα στη διεύθυνση (Βαρθαλίτης Ιωσήφ του Ιωάννη | Λογιος – Το Διαφορετικό Βιβλιοπωλείο, Μεγάλου Αλεξάνδρου 322, Σύρος ΤΚ 84100). 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση για online παραγγελίες, πριν από την επιστροφή των προϊόντων, πρέπει να μας γνωστοποιήσετε πως επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 22811-20871 είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@logios.gr Ειδικότερα, ως πελάτης, έχετε το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψετε προϊόν που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρετε τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

(1) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) ή την παραλαβή του (όταν έχετε επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα»), τότε έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).

(2) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ως πελάτης, οφείλετε να επιστρέψετε το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παραλάβατε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται στη κατάσταση που βρισκόταν όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

(3) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως έχετε εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρυνθήκαμε ως εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε εσας και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

(4) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της στη ταχυδρομική διεύθυνση μας (Βαρθαλίτης Ιωσήφ του Ιωάννη | Λογιος – Το Διαφορετικό Βιβλιοπωλείο, Μεγάλου Αλεξάνδρου 322, Σύρος ΤΚ 84100), επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 22811-20871, είτε αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@logios.gr.

(5) Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που λάβαμε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή σας.

(6) Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν επιλέξατε τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρουμε.

(7) Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο ή συνοδευτικό θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο ή συνοδευτικό, διαφορετικά η αξία τους θα αφαιρείται από το επιστρεφόμενο ποσό.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση του Ιστότοπου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο διαθέτουμε τον Ιστότοπο. Ο ιστότοπος δεν επιτρέπεται να ρησιμοποιείται σε σχέση με οποιεσδήποτε εμπορικές προσπάθειες, εκτός από εκείνες που έχουν εγκριθεί ή εγκριθεί από εμάς.

Ως χρήστης του Ιστότοπου, συμφωνείτε να μην:

 1. Ανακτήσετε συστηματικά δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από τον ιστότοπο για να δημιουργήσετε ή να μεταγλωττίσετε, άμεσα ή έμμεσα, μια συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς γραπτή άδεια από εμάς.
 2. Κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρήστη ή/και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδή προσχήματα.
 3. Χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για να διαφημίσετε ή να πουλήσετε αγαθά και υπηρεσίες.
 4. Παρακάμψετε, απενεργοποιήσετε ή παρεμβάλλετε με άλλο τρόπο τις λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του Ιστότοπου και/ή του Περιεχομένου που περιέχονται σε αυτόν.
 5. Χρησιμοποιήσετε έναν αντιπρόσωπο αγοράς ή έναν πράκτορα αγορών για να κάνετε αγορές στον Ιστότοπο.
 6. Παραπλανήσετε, εξαπατήσετε εμάς και άλλους χρήστες, ειδικά σε κάθε προσπάθεια εκμάθησης ευαίσθητων πληροφοριών λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρηστών.
 7. Κάνετε ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξής μας ή υποβολή ψευδών αναφορών κατάχρησης ή κακής συμπεριφοράς.
 8. Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση script για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων, ή η χρήση οποιασδήποτε εξόρυξης δεδομένων,ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
 9. Παρεμβαίνετε, διαταράσσετε ή δημιουργείτε αδικαιολόγητη επιβάρυνση στον Ιστότοπο ή στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που συνδέονται με τον Ιστότοπο.
 10. Χρησιμοποιήσετε κάθε πληροφορία που λαμβάνετε από τον Ιστότοπο για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε ή να βλάψετε ένα άλλο άτομο.
 11. Προσπαθήσετε να υποδυθείτε έναν άλλο χρήστη ή άτομο ή να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη άλλου χρήστη.
 12. Πουλήσετε ή μεταφέρετε με άλλο τρόπο το προφίλ σας.
 13. Χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να ανταγωνιστείτε μαζί μας ή χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο τον Ιστότοπο ή/και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εσόδων ή εμπορική δραστηριότητας.
 14. Αποκρυπτογραφήσετε, αποσυμπιέσετε, αποσυναρμολογήσετε ή αντιστρέψετε οποιοδήποτε λογισμικό που περιλαμβάνει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί μέρος της Ιστοσελίδας.
 15. Προσπαθήσετε να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα της Ιστοσελίδας που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση στον Ιστότοπο, ή σε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου.
 16. Παρενοχλείτε, ενοχλείτε, εκφοβίζετε ή απειλείτε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους πράκτορές μας που ασχολούνται με την παροχή οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου σε εσάς.
 17. Μεταφορτώσετε ή μεταδώσετε ιούς, δούρειους ίππους ή άλλου υλικού, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων και ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (συνεχής ανάρτηση επαναλαμβανόμενου κειμένου), που παρεμποδίζει την αδιάκοπη χρήση και απόλαυση του Ιστότοπος ή τροποποιεί, αλλοιώνει, διαταράσσει, αλλάζει ή παρεμβαίνει στη χρήση, χαρακτηριστικά, λειτουργίες, λειτουργία ή συντήρηση του Ιστότοπου.
 18. Καταστρέφετε, αμαυρώνετε ή βλάπτετε με οποιοδήποτε τρόπο, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή/και τον Ιστότοπο.
 19. Χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα με τρόπο ασυμβίβαστο με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο ιστότοπος δεν προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να υποβάλλουν ή να δημοσιεύουν περιεχόμενο. Ενδέχεται να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε, να υποβάλετε, να δημοσιεύσετε, να εμφανίσετε, να μεταδώσετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε ή να μεταδώσετε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό ως κείμενο, βίντεο, ήχο, φωτογραφίες , γραφικά, σχόλια, προτάσεις ή προσωπικές πληροφορίες ή άλλο υλικό (συλλογικά, «Συνεισφορές»). Οι συνεισφορές μπορεί να είναι ορατές από άλλους χρήστες του Ιστότοπου και μέσω ιστότοπων τρίτων. Ως εκ τούτου, τυχόν Συνεισφορές που διαβιβάζετε μπορεί να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπου. 

Όταν δημιουργείτε ή διαθέτετε οποιεσδήποτε Συνεισφορές, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 1. Η δημιουργία, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή ή απόδοση, καθώς και η πρόσβαση, η λήψη ή η αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάσουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των πνευματικών δικαιωμάτων, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού σήματος, του εμπορικού απορρήτου ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.
 2. Είστε ο δημιουργός και ο κάτοχος ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συγκατάθεση, εκδόσεις και δικαιώματα χρήσης και εξουσιοδότησης σε εμάς, τον ιστότοπο και άλλους χρήστες του ιστότοπου να χρησιμοποιούν τις συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τον ιστότοπο και τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 3. Έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, ή/και την άδεια κάθε προσώπου που μπορεί να ταυτοποιηθεί στις Συνεισφορές σας να χρησιμοποιήσετε το όνομα ή την ομοιότητα κάθε τέτοιου αναγνωρίσιμου ατόμου για να επιτρέψετε την ένταξη και τη χρήση των Συνεισφορών σας με οποιονδήποτε τρόπο από τον Ιστότοπο και τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 4. Οι συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.
 5. Οι συνεισφορές σας δεν αποτελούν ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό, πυραμιδικά σχήματα, αλυσιδωτές επιστολές, ανεπιθύμητα μηνύματα, μαζικές αποστολές ή άλλες μορφές αιτήματος.
 6. Οι συνεισφορές σας δεν είναι άσεμνες, πρόστυχες, αγενείς, βρώμικες, βίαιες, παρενοχλητικές, συκοφαντικές, ή κατά τρόπο άλλον απαράδεκτες (κατά τη δική μας κρίση).
 7. Οι συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, χλευάζουν, απαξιώνουν, εκφοβίζουν ή καταχρώνται κανέναν.
 8. Οι συνεισφορές σας δεν χρησιμοποιούνται για την παρενόχληση ή την απειλή (με τη νομική έννοια αυτών των όρων) οποιουδήποτε άλλου προσώπου και για την προώθηση της βίας κατά συγκεκριμένου προσώπου ή κατηγορίας ατόμων.
 9. Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανένα εφαρμοστέο δίκαιο, κανονισμό ή κανόνα.
 10. Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν το απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 11. Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανένα εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την παιδική πορνογραφία, ή προορίζονται με άλλο τρόπο για την προστασία της υγείας ή της ευημερίας των ανηλίκων.
 12. Οι συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τη σεξουαλική προτίμηση ή τη σωματική αναπηρία.
 13. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν, ούτε συνδέονται με υλικό που παραβιάζει, οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό.

Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου κατά παράβαση των προαναφερθέντων παραβιάζει αυτούς τους Όρους Χρήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό ή την αναστολή των δικαιωμάτων σας για χρήση του Ιστότοπου.

ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ

Εσείς και ο Ιστότοπος συμφωνείτε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, να αποθηκεύουμε, να επεξεργαζόμαστε και να χρησιμοποιούμε οποιεσδήποτε πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα παρέχετε σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου και τις επιλογές σας (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων).

Υποβάλλοντας προτάσεις ή άλλα σχόλια σχετικά με τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε τέτοια σχόλια για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς αποζημίωση για εσάς.

Δεν διεκδικούμε καμία ιδιοκτησία επί των Συνεισφορών σας. Διατηρείτε την πλήρη κυριότητα όλων των Συνεισφορών σας και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις Συνεισφορές σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε δηλώσεις ή παραστάσεις στις Συνεισφορές σας που παρέχετε από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχή στον Ιστότοπο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συνεισφορές σας στον ιστότοπο και συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να απέχετε από οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις συνεισφορές σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Ενδέχεται να σας παρέχουμε περιοχές στον Ιστότοπο για να αφήσετε κριτικές ή αξιολογήσεις. Κατά τη δημοσίευση κριτικής, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα κριτήρια: (1) θα πρέπει να έχετε από πρώτο χέρι εμπειρία με το άτομο/την οντότητα που εξετάζεται. (2) οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν προσβλητική βωμολοχία ή υβριστική, ρατσιστική, προσβλητική ή γλώσσα μίσους. (3) οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν αναφορές που εισάγουν διακρίσεις λόγω θρησκείας, φυλής, φύλου, εθνικής καταγωγής, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας · (4) οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν αναφορές σε παράνομη δραστηριότητα. (5) δεν πρέπει να συνδέεστε με ανταγωνιστές εάν δημοσιεύετε αρνητικές κριτικές. (6) δεν πρέπει να βγάζετε συμπεράσματα ως προς τη νομιμότητα της συμπεριφοράς. (7) δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις · και (8) δεν μπορείτε να οργανώσετε μια καμπάνια ενθαρρύνοντας άλλους να δημοσιεύουν κριτικές, είτε θετικές είτε αρνητικές.

Ενδέχεται να αποδεχτούμε, να απορρίψουμε ή να αφαιρέσουμε κριτικές κατά την κρίση μας. Δεν έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση να ελέγχουμε κριτικές ή να διαγράφουμε κριτικές, ακόμη και αν κάποιος θεωρεί τις κριτικές απαράδεκτες ή ανακριβείς. Οι κριτικές δεν εγκρίνονται από εμάς και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις μας ή τις απόψεις των θυγατρικών ή των συνεργατών μας. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιαδήποτε επανεξέταση ή για τυχόν απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε επανεξέταση. Δημοσιεύοντας μια κριτική, μας παραχωρείτε διαχρονικά, ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, χωρίς δικαιώματα, πλήρως αμειβόμενο, εκχωρήσιμο και υπό αδειοδότηση δικαίωμα και άδεια αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης, μετάδοσης με κάθε μέσο, ​​προβολής, εκτέλεσης, ή/και διανομή όλου του περιεχομένου που σχετίζεται με κριτικές.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Ως μέρος της λειτουργικότητας του Ιστότοπου, μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας με λογαριασμούς στο διαδίκτυο που διαθέτετε με παρόχους υπηρεσιών τρίτων (κάθε τέτοιος λογαριασμός, “Λογαριασμός Τρίτων”) είτε: (1) παρέχοντας τις πληροφορίες σύνδεσης του Λογαριασμό σας Τρίτων μέσω του ιστότοπου · ή (2) επιτρέποντάς μας να έχουμε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Τρίτων, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση κάθε Λογαριασμού Τρίτων. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι δικαιούστε να μας αποκαλύψετε τα στοιχεία σύνδεσης του Λογαριασμού τρίτου μέρους και/ή να μας παραχωρήσετε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Τρίτων, χωρίς παραβίαση εκ μέρους σας των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του ισχύοντος από εσάς Λογαριασμού Τρίτων.. Παραχωρώντας μας πρόσβαση σε οποιονδήποτε Λογαριασμό Τρίτων, καταλαβαίνετε ότι (1) μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, να διαθέσουμε και να αποθηκεύσουμε (κατά περίπτωση) οποιοδήποτε περιεχόμενο έχετε παράσχει και αποθηκεύσει στον Λογαριασμό σας Τρίτων (το «Περιεχόμενο Κοινωνικού Δικτύου »), ώστε να είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο και μέσω του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε λιστών φίλων και (2) μπορούμε να υποβάλλουμε και να λαμβάνουμε από τον Λογαριασμό Τρίτων πρόσθετες πληροφορίες στον βαθμό που θα ειδοποιηθείτε όταν συνδέεστε ο λογαριασμός σας με τον Λογαριασμό Τρίτων. Ανάλογα με τους Λογαριασμούς Τρίτων που επιλέγετε και υπόκεινται στις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε ορίσει σε αυτές, οι προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες που δημοσιεύετε στους Λογαριασμούς Τρίτων μέρους ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον και μέσω του λογαριασμού σας στον Ιστότοπο. Λάβετε υπόψη ότι εάν ένας Λογαριασμός Τρίτων ή σχετική υπηρεσία καταστεί μη διαθέσιμος ή η πρόσβαση μας σε αυτόν τον Λογαριασμό Τρίτων τερματιστεί από τον πάροχο υπηρεσιών τρίτου μέρους, τότε το Περιεχόμενο του Κοινωνικού Δικτύου ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμο στον ιστότοπο και μέσω αυτού. Θα έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του λογαριασμού σας στον ιστότοπο και των λογαριασμών τρίτου μέρους ανά πάσα στιγμή. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ Η ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΑΣ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Δεν καταβάλλουμε καμία προσπάθεια να αναθεωρήσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Κοινωνικού Δικτύου για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, για ακρίβεια, νομιμότητα ή μη παράβαση, και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Κοινωνικού Δικτύου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση στο βιβλίο διευθύνσεών σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με Λογαριασμό Τρίτων και στη λίστα επαφών σας που είναι αποθηκευμένη στην κινητή συσκευή ή τον υπολογιστή σας tablet μόνο με σκοπό τον εντοπισμό και την ενημέρωσή σας για εκείνες τις επαφές που έχουν επίσης εγγραφεί για χρήση του Ιστότοπου. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του ιστότοπου και του λογαριασμού τρίτου μέρους επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας ή μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας (εάν ισχύει). Θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τυχόν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στους διακομιστές μας και έχουν ληφθεί μέσω αυτού του λογαριασμού τρίτων, εκτός από το όνομα χρήστη και την εικόνα προφίλ που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε ερωτήσεις, προτάσεις, ιδέες, σχόλια ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπο («Υποβολές») που μας παρέχετε δεν είναι εμπιστευτικές και θα αποτελούν αποκλειστική μας ιδιοκτησία. Διαθέτουμε αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και δικαιούμαστε την απεριόριστη χρήση και διάδοση αυτών των Υποβολών για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση για εσάς. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε ηθικό δικαίωμα σε τέτοιες υποβολές και εγγυάστε ότι αυτές οι υποβολές είναι πρωτότυπες ή ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τέτοιες υποβολές. Συμφωνείτε ότι δεν θα υπάρξει προσφυγή εναντίον μας για οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή πραγματική παραβίαση ή υπεξαίρεση οποιουδήποτε ιδιοκτησιακού δικαιώματος στις Υποβολές σας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους («ιστότοποι τρίτων»), καθώς και άρθρα, φωτογραφίες, κείμενο, γραφικά, εικόνες, σχέδια, μουσική, ήχο, βίντεο , πληροφορίες, εφαρμογές, λογισμικό και άλλο περιεχόμενο ή στοιχεία που ανήκουν ή προέρχονται από τρίτα μέρη («Περιεχόμενο τρίτων»). Αυτοί οι ιστότοποι τρίτου μέρους και το περιεχόμενο τρίτων δεν διερευνώνται, παρακολουθούνται ή ελέγχονται για ακρίβεια, καταλληλότητα ή πληρότητα από εμάς και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ιστότοπους τρίτων προσπελάσιμων μέσω του ιστότοπου ή περιεχομένου τρίτου μέρους που δημοσιεύεται, διατίθεται μέσω ή εγκαθίσταται από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, της προσβολής, των απόψεων, της αξιοπιστίας, των πρακτικών απορρήτου ή άλλων πολιτικών ή που περιέχονται στους Ιστότοπους τρίτων ή στο Περιεχόμενο τρίτου μέρους. Η συμπερίληψη, η σύνδεση ή η άδεια χρήσης ή εγκατάστασης οποιωνδήποτε Ιστοτόπων τρίτων ή οποιουδήποτε περιεχομένου τρίτων δεν συνεπάγεται ότι έχει λάβει έγκριση από εμάς. Εάν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο και να αποκτήσετε πρόσβαση στους Ιστότοπους τρίτων ή να χρησιμοποιήσετε ή να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο τρίτου μέρους, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν ισχύουν πλέον. Θα πρέπει να διαβάσετε τους ισχύοντες όρους και πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων, οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο μεταβαίνετε από τον Ιστότοπο ή που σχετίζεται με εφαρμογές που χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε από τον Ιστότοπο. Οποιεσδήποτε αγορές πραγματοποιείτε μέσω ιστότοπων τρίτων θα γίνονται μέσω άλλων ιστότοπων και άλλων εταιρειών, και δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη σε σχέση με τέτοιες αγορές που γίνονται αποκλειστικά μεταξύ σας και του ισχύοντος τρίτου μέρους. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν υποστηρίζουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους Ιστότοπους τρίτων και θα μας θεωρείτε αβλαβείς από οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από την αγορά τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, μας θεωρείτε αβλαβείς από οποιεσδήποτε απώλειες υποστείτε ή ζημίες που σας προκαλούνται σε σχέση με ή προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων ή οποιαδήποτε επαφή με Ιστότοπους Τρίτων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να: (1) παρακολουθούμε τον Ιστότοπο για παραβιάσεις αυτών των Όρων Χρήσης. (2) να λαμβάνουμε κατάλληλες νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε, ο οποίος κατά την κρίση μας, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό, αναφοράς αυτού του χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου · (3) κατά την απόλυτη κρίση μας και χωρίς περιορισμό, αρνούμαστε, περιορίζουμε την πρόσβαση, περιορίζουμε τη διαθεσιμότητα ή απενεργοποιούμε (στο βαθμό που είναι εφικτό τεχνολογικά) οποιαδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής. (4) κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρέσουμε από τον Ιστότοπο ή να απενεργοποιήσουμε με άλλον τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερβολικά σε μέγεθος ή είναι με οποιοδήποτε τρόπο επιβαρυντικά για τα συστήματά μας. και (5) διαφορετικά διαχειριζόμαστε τον Ιστότοπο με τρόπο που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία μας και να διευκολύνει την καλή λειτουργία του Ιστότοπου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Νοιαζόμαστε για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου: https://logios.gr/privacy-policy/. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Σας ενημερώνουμε ότι ο ιστότοπος φιλοξενείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου με νόμους ή άλλες απαιτήσεις που διέπουν τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων που διαφέρουν από την ισχύουσα νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε μέσω της συνεχούς χρήσης του Ιστότοπου, μεταφέρετε τα δεδομένα σας στις Ηνωμένες Πολιτείες και συναινείτε ρητά να μεταφέρετε και να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ όσο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΝΑ ΑΠΠΟΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΑΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Εάν τερματίσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, απαγορεύεται η εγγραφή και η δημιουργία νέου λογαριασμού με το όνομά σας, ψεύτικο ή δανεισμένο όνομα ή όνομα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ακόμη και αν ενδέχεται να ενεργείτε για λογαριασμό του. Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της αστικής, ποινικής και ασφαλιστικής προσφυγής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την κρίση μας χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον Ιστότοπό μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πως ο ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε υλικό, λογισμικό ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση που σχετίζεται με τον Ιστότοπο, με αποτέλεσμα να προκύψουν διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να ενημερώσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε με άλλο τρόπο τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης του Ιστότοπου κατά τη διάρκεια διακοπών λειτουργίας ή διακοπής της Ιστοσελίδας. Τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα ερμηνευτεί ότι μας υποχρεώνει να διατηρούμε και να υποστηρίζουμε τον Ιστότοπο ή να παρέχουμε διορθώσεις, ενημερώσεις σε σχέση με αυτούς.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αυτοί οι όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και η χρήση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών αποκλείεται ρητά. Εάν η συνήθης διαμονή σας βρίσκεται στην ΕΕ και είστε καταναλωτής, έχετε επιπλέον την προστασία που σας παρέχεται από υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου στη χώρα σας για τη διαμονή σας. Ο ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΙΩΑΝΝΗΣ και εσείς και οι δύο συμφωνείτε να υποβληθείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελληνικής Επικράτειας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να διεκδικήσετε την υπεράσπιση των δικαιωμάτων προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά αυτούς τους Όρους Χρήσης αποκλειστικά στην Ελλάδα.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον Ιστότοπο που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, τιμών, διαθεσιμότητας και διάφορων άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΩΣ ΕΧΕΙ. ΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Η ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΧΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ. ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Η ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΜΑΣ ΟΠΟΙΕΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥ΅Σ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΥΜΑΣΤΕ Η ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΙΤΕ ΕΜΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ή ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΑΣ, ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩΜΕΝΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΧΑΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ,ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ, ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΠΡΟΣ ΕΜΑΣ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να μας υπερασπιστείτε, αποζημιώσετε και κρατήσετε αβλαβείς, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας, συνεργατών, και όλους τους αντίστοιχους αξιωματικούς, πράκτορες, συνεργάτες και υπαλλήλους, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων λογικών αμοιβών και έξοδα δικηγόρων, που έγιναν από οποιονδήποτε τρίτο ή που προκύπτει από: (1) χρήση της Ιστοσελίδας · (2) παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης, (3) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και των εγγυήσεών σας που καθορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, (4) η παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά χωρίς περιορισμό, ή (5) οποιαδήποτε εμφανή επιβλαβής πράξη έναντι οποιουδήποτε άλλου χρήστη της Ιστοσελίδας με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω της Ιστοσελίδας. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και έλεγχο οποιουδήποτε ζητήματος για το οποίο απαιτείται να μας αποζημιώσετε και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, για την υπεράσπισή αυτών των αξιώσεων μας. Θα χρησιμοποιήσουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται σε αυτήν την αποζημίωση.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

Θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που διαβιβάζετε στον Ιστότοπο με σκοπό τη διαχείριση του ιστότοπου, καθώς και τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. Αν και εκτελούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας ρουτίνας των δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που διαβιβάζετε και σχετίζεται με οποιαδήποτε δραστηριότητα έχετε αναλάβει χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί ​​σας για τυχόν απώλεια ή διαφθορά τέτοιου είδους δεδομένων, και παραιτείστε από αυτό κάθε δικαίωμα δράσης εναντίον μας που απορρέει από οποιαδήποτε τέτοια

απώλεια ή καταστροφή τέτοιων δεδομένων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η επίσκεψη στον ιστότοπο, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συμπλήρωση διαδικτυακών εντύπων αποτελούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στον Ιστότοπο, ικανοποιούν κάθε νομική απαίτηση ότι η επικοινωνία αυτή πρέπει να είναι γραπτή. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Με το παρόν παραιτείστε από οποιαδήποτε δικαιώματα ή απαιτήσεις βάσει οποιουδήποτε καταστατικού, κανονισμών, κανόνων, διατάξεων ή άλλων νόμων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτούν πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων, ή πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με οποιοδήποτε άλλο μέσο από τα ηλεκτρονικά μέσα.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και οι όποιες πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας δημοσιεύονται από εμάς στον Ιστότοπο ή σε σχέση με τον Ιστότοπο αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν λειτουργεί ως παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη. Αυτοί οι Όροι Χρήσης λειτουργούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Μπορούμε να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους ανά πάσα στιγμή. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση ή παράλειψη δράσης που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέρα ​​από τον λογικό μας έλεγχο. Εάν κάποια διάταξη ή μέρος μιας διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, αυτή η διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται διαχωρίσιμη από αυτούς τους Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα τυχόν υπολειπόμενων διατάξεων. Δεν υπάρχει κοινή επιχείρηση, συνεργασία, σχέση εργασίας ή αντιπροσωπείας που δημιουργήθηκε μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων Χρήσης ή χρήσης του Ιστότοπου. Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν θα ερμηνευθούν εναντίον μας λόγω της σύνταξής τους. Με το παρόν παραιτείστε από όλες τις άμυνες που μπορεί να έχετε βάσει της ηλεκτρονικής φόρμας αυτών των Όρων Χρήσης και της έλλειψης υπογραφής από τα μέρη για την εκτέλεση αυτών των Όρων Χρήσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για να επιλύσετε μια καταγγελία σχετικά με τον Ιστότοπο ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΟΓΙΟΣ – Το Διαφορετικό Βιβλιοπωλείο

Μεγάλου Αλεξάνδρου 322

Σύρος ΤΚ 84100

Ελλάδα

Τηλέφωνο: 22811-20871

info@logios.gr

0
  0
  Το καλάθι σας
  Το καλάθι σας είναι άδειο